CALL US

REËLS EN REGULASIES

Doel

Hierdie “Reëls en Regulasies” is opgestel in terme van paragraaf 11.1.1 van die Huurkontrak en bepaal die orde-reëlings vir goeie buurmanskap onderling en met ander Huurders van die gebou.

Alle Huurders van Persele en ander persone aan wie die reg tot okkupasie deur enige eienaar van ‘n betrokke Perseel verleen is, moet hierdie gedragsreëls nakom, ondanks andersluidende bepalings vervat in enige huurooreenkoms of die toestaan van ‘n reg tot okkupasie.

Woonstel vergaderings

Woonstel vergaderings sal soos nodig gereël word met ‘n betrokke Woonstel. Die bywoon van hierdie vergaderings is verpligtend vir al die Huurders van die betrokke Woonstel.

Elektriese- en Elektroniese Toerusting

Per persoon toegelaat: 1 rekenaar en 1 bedlampie in die Kamer.
Per Kamer toegelaat: 1 verwarmer (nie oop-element tipe nie), 1 waaier, 1 TV en/of radio. Verder is daar ‘n Heffing van R350 per maand op 1 klein yskassie (bar fridge) en R490 per maand vir ‘n groter yskas. GEEN kosmaak-toerusting in die kamer nie. Daar sal ook geen stowe (behalwe dié wat in die Woonstel voorsien is), skottelgoedwassers, wasmasjiene of lugreëlaars (draagbaar of ge-installeerd) in die kamer of op die Perseel toegelaat word nie.

Boetes

Boetes sal opgelê word aan oortreders van die “Reëls en Regulasies”. Indien ‘n skuldige nie uitgewys word nie, sal die Woonstel in totaliteit beboet word. Indien die boete nie betaal word nie, sal die gelde aan die einde van die jaar van die inwoners van die betrokke Woonstel se deposito’s verhaal word.

Application form/Aansoek vorm

Give it a try, you can unsubscribe anytime.
× Message us